homeproductendownloadsnieuwsprijzensupporttrainingcontactover onsvacaturesonderwijs
 Manager | classroom.cloud | School | DNA | ServiceDesk | Notify

NetSupport School

versie 14.00.0012
Inleiding | Nieuw | Kernfuncties | Tablets | Andere mogelijkheden | Vergeleken | Bronnen | Systeemeisen

Les planner

Wanneer vooraf de omvang en de inhoud van de les wordt gepland, zal NetSupport School de docent o.a. adviseren over de resterende tijd van de les en aangeven wanneer het volgende punt moet beginnen. Binnen het hoofdscherm van de Tutor verschijnt een voortgangsbalk die de docent informeert over de huidige activiteit en de resterende beschikbare tijd.

Een lesplan wordt gecreŽerd door de vereiste leselementen vanuit de lijst van beschikbare element in de lijst aan de rechterkant naar de planner te slepen, waarna men voor elk element een tijdsduur kan aangeven.

Hieronder vindt u een samenvatting van alle beschikbare elementen die gebruikt kunnen worden om uw eigen lesschema te creŽren:
Wanneer het lesschema is gecreŽerd, kan men het bij aanvang van de les opstarten vanuit de Class Wizard of door het Lesson Planner icon te selecteren in de werkbalk en dan kiezen voor 'Load Lesson Plan'. Wanneer de planner actief is, kan de docent de planner bovenaan het scherm terugvinden, zodat de docent constant visuele feedback krijgt over de huidige activiteit, toekomstig geplande activiteiten en de resterende tijd voor de les.
Terug
 © 2011 LCS Systemen B.V. Site werkt het beste in een recente versie Microsoft Internet Explorer of Mozilla FireFox.